Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland:

Förbättra anställningsvillkoren för medarbetare i Region Östergötland över 67 år

 

Dagens arbetsliv innebär att andelen äldre anställda är allt fler, medan yngre personer kommer ut allt senare i arbetslivet. Att få fler att vilja fortsätta arbeta är positivt och nödvändigt för att möta den demografiska utvecklingen, men ställer också krav på ett hållbart arbetsliv. Därför har vi idag, för Moderaternas och Kristdemokraternas räkning, lämnat in en motion till Regionfullmäktige om att förbättra anställningsvillkoren för medarbetare i Region Östergötland över 67 år.   

 

  • Region Östergötland behöver bättre tillvarata den resurs som utgörs av personer som fyllt 67 år och som i olika utsträckning vill och kan arbeta vidare. Idag övergår fast anställning till erbjudande om timanställning med flera uppenbara nackdelar. Exempelvis erhåller inte personer med timanställningar den kompetensutveckling som avtalsmässigt ingår i fasta anställningar. Dessutom finns en tendens att personer över 67 år föredrar att gå till bemanningsföretag framför timanställningar. Nackdelarna med detta är uppenbara, menar Hanna Österman (M), vice ordförande i regionens personalutskott.

 

  • Att arbeta inom välfärdsektorn innebär många gånger stress och slitsamma arbetsuppgifter. Att orka ett helt yrkesliv är viktigt för både den som arbetar och för arbetsgivaren. Att många vill och behöver gå i pension i förtid, eller blir långtidssjukskrivna, är ett nederlag för alla parter. Vi måste göra det enklare att kunna jobba längre upp i åren, med fördelaktiga personalförmåner, olika arbetstidsmodeller och genom att ta hjälp av ny teknik och ergonomiska lösningar, kommenterar Anders Eksmo (KD), ledamot i Regionstyrelsen.

 

 

 

För ytterligare kommentarer:

Hanna Österman (M), 0735- 12 82 69

Anders Eksmo (KD), 0708-33 34 33