Bli medlem

Vi finns i de södra delarna av Norrköping! Vill du bli medlem?

” Vi inbjuder Dig till att bli medlem i Borgsmoderaterna och därmed
stödja oss i arbetet med att förbättra Norrköping och Sverige.”

Vi moderater arbetar bland annat för ett samhälle…

..där skatten är så låg att man kan leva på sin egen lön.

..Där den som betalar skatt inte behöver bidrag och den som behöver bidrag
inte betalar skatt.

…där vi kan känna oss tryggt medvetna om att de som är i behov av stöd, vård och
omsorg också får det.

…där företag kan starta och växa sig större så att fler kan få jobb.

…där politikerna koncentrerar sig på att lösa våra gemen-samma uppgifter, men
i övrigt lämnar medborgarna frihet att forma sina egna liv.

 

-Vi moderater står på den enskilde medborgarens sida och lyssnar gärna på Dina synpunkter!
-Vill Du stödja oss i  vårt arbete för ett bättre Sverige ska Du bli medlem!

-För endast 100 kronor blir du medlem för hela år 2019!