Sophia Jarl (M): Så här bör Moderaterna förnya sin migrationspolitik

DEBATT. Vi moderater har varit med och byggt ett starkt Sverige där vi alltid varit engagerade i utmaningar som omvärlden möter. Jag berörs nu starkt av de människoöden som vittnar om den pågående flyktingkatastrofen. Vår ideologiska kompass måste fortsatt vägleda oss att ta ansvar, agera och låta arbetslinjen genomsyra vår politik. Nu bör vi samlas runt prioriteringar.

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Det är inte realistiskt att tro att Stefan Löfven ska komma med förslag för en förbättrad migrationspolitik. Allmänt tyckande skapar oro, ger en otydlig samhällsdebatt och föder motsättningar mellan människor. Vi moderater måste bli tydligare, beakta människors oro och ta höjd för ett långsiktigt hållbart mottagande.

Vi behöver säkerställa att kommunerna kan hantera de utmaningar som finns och som kommer att bli större med en ökad volym av nyanlända. Människor med skyddsbehov ska prioriteras framför grupper som kommer av andra anledningar.

Anhöriginvandringen utgör en stor del av invandringen i Sverige. 42 000 beviljades uppehållstillstånd under 2014 som anhöriga, och många av dessa människor har inte ett akut skyddsbehov. Jag uppmanar därför partiledningen att se över följande:

Inför försörjningskrav likt de för gäststudenter
I dag finns olika regler beroende på om du är gäststuderande, asylsökande eller arbetskraftsinvandrare. Ändra nuvarande regler och följ principerna för gäststudenter; försörjningskrav för varje enskild familjemedlem och enbart inkomster från arbete eller studier ska räknas. I dag räcker en inkomst på 13000 kronor oavsett antal familjemedlemmar samt att a-kassa räknas som inkomst. Det leder till att anhöriga ofta hamnar i utanförskap med försörjningsstöd som enda utväg.

Tillämpa de strängare försörjningskraven stegvis
Jag föreslår att vi först inför strängare försörjningskrav för anhöriga för arbetskraftsinvandrare för att sedan även låta övriga invandrare utanför FN:s flyktingkonventionssystem omfattas. Hänsyn ska tas till barns rätt till föräldrar.

Inför årliga prövningar av uppehållstillstånd
Moderaterna har föreslagit införande av tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren. Den reformen bör kompletteras med årsvis prövning och avstämning av individens framsteg inom språk och arbete. Det möjliggör en värdemätare på hur det lokala integrationsarbetet fungerar. Systemet tillämpas redan för gäststudenter och arbetskraftsinvandrare och blir ett verktyg för att erhålla permanent uppehållstillstånd.

Ta bort möjligheten till uppehållstillstånd kopplat till ett visst land
Asylrätten är individuell och vi ska inte ha ett system som gör det fördelaktigt att uppvisa identitetshandlingar från ett specifikt land. Nuvarande system medför en risk att falska identitetshandlingar säljs och att Sverige beviljar uppehållstillstånd på fel grunder.

Mina förslag kräver ett förnyat grepp av arbetsmarknadens villkor. Facken har historiskt bidragit till att stärka villkoren för löntagarna men framtiden kräver att heliga kor ifrågasättas. Då kommer nya jobb skapas.

Erkänn enkla jobb
Ta bort skatten för de med lägst inkomst. Utöka rut-sektorn med andra typer av tjänster.

Som ledande kommunpolitiker sätter jag individens förmåga till framtida försörjning främst. Det är viktigt för Sverige att huvuddelen av människor i arbetsför ålder bidrar genom att betala skatt. Moderaternas migrationspolitik bör ha samma inriktning. Mina förslag prioriterar människor med skyddsbehov och sätter arbetslinjen i fokus. Förslagen är nödvändiga för ett Sverige som vill bibehålla det som tidigare generationer byggt upp.

Sophia Jarl (m)

Källa: aftonbladet.se/debatt

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image=”2977″ style=”vc_box_rounded”][vc_column_text]

DEBATTÖREN

Sophia Jarl.Oppositionsråd (M), gruppledare och andra vice ordförande i kommunstyrelsen, Norrköping.

DEBATTEN

Flyktingsituationen i och runt EU utmanar dagens svenska migrationspolitik. Moderaterna bör också uppdatera sin, i enlighet med partiets kompass: ansvar och arbetslinjen, skriver dagens debattör

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]