Integritetspolicy

Här nedan följer information om din integritet och hur borgsmoderaterna.se lagrar dina uppgifter

GDPR dataskyddsförordningen (nya regler från den 25 maj 2018)
I enlighet med de nya EU-reglerna från ovan satt datum, måste du
ge ditt samtycke när du använder formulär på borgsmoderaternas
webbsida du god tar att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur borgsmoderaterna.se samlar in, använder och lagrar
samt skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

När du använder någon av formulären, på webbsidan så måste du ge ditt samtycke
till att vi hanterar och bearbetar din uppgifter, det inkluderar;

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Adress, postnr och ort
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med betalningsinformation för ex
medlemskap hos oss i linje med denna övergripande policy. borgsmoderaterna.se kommer
inte samla in mer information än som behövs för medlemskap och för kontakt med dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Dina personuppgifter lagras så länge som du är medlem hos oss, därefter så kommer de
raderas så snart medlemskapet upphör. Övrig kontakt via formulär raderas så snart vi har
bearbetat dina uppgifter.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).
Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt
den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från
tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion
med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hantera cookie-preferenser

För att hantera cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbsignaler, etc.) och relaterade samtycken använder vi samtyckesverktyget ”Cookie Banner”. Ditt val sparas i ett 1 år.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter i detta sammanhang är art. 6 (1) lit. c GDPR och art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av cookies och liknande tekniker som används och tillhörande samtycke.

Tillhandahållande av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras för av styrelsen utsedda personer i Borgsmoderaterna,
ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet
med gällande lagstiftning.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse
¨Jag vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din
information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till att bli bortglömd och raderad
Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade. Kontakta oss för att begära detta. Vill du att vi tar bort dina medlemsuppgifter, kommer det
även medföra att ditt medlemskap upphör.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser
att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi
använder din information, eller dina rättigheter så kan du
kontakta dataskyddsombudet

Uppdaterad 2023-01-16