Riksdagens Finn Bengtsson gästar borgsmoderaternas årsmöte torsdag
den 26 februari kl 18.00 i Vilbergshallen.

Liten frågestund efter Bengtssons anförande, alla välkomna
årsmötet bara för medlemmar.