Med riksdagens Finn Bengtsson i pool position inför SVT:s kamera, berättade om
sin syn på DecemberÖverenskommelsen.

Drygt 30 personer lyssnade intresserat på Finn och även några intressanta frågor ställdes
och Finn gav svaren bra. TV intervjuade Finn och en del andra, bl a Jirina klevstigh, som
också gav sin syn på den aktuella politiken.

Åke Bjerselius omvaldes som ordförande och Fredrik Bergqvist valdes till vice ordförande
ny kassör blev Stefan Falkhäll. Övriga styrelsen Gabi Hakim, Patrik Fridner, Gunnar Axén
Jirina klevstigh. Årsmötet avrundades med räkmacka och kaffe.