I utmanar bowlingen deltog följande spelare Åke Bjerselius, Jirina Klevstigh
Anders Lindgren, Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt.