Borgs-Moderaterna gratulerar vår ständige supporter Andreas Norlén på
fina 50-Årsdagen!

BorgsModeraternas Carina Melefors gratulerar Andreas Norlen på 50årsdagen med fina kampanjbilden från valet.