”Frihet och ansvar” men också ”Effektiviseringar och prioriteringar”. Borgerlig samverkan spår dystra ekonomiska tider i sitt ny presenterade politiska program. Åtminstone till en början.

Då Rådhuset fortfarande står under renovering får Borgerlig samverkan, Norrköpings nya politiska styre, anordna sina pressträffar i något ovanliga lokaler. Under torsdagsförmiddagen var media kallad till Second Chance School på S:t Persgatan. Efter att skolans elever försett sig med kaffe intog dagens huvudpersoner podiet.

Tre kände vi igen sedan tidigare; Sophia Jarl (M), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Reidar Svedahl (L) utgör som bekant den nya lokala regeringen. Christopher Jarnvall (SD), som ingår i majoritetsunderlaget fanns inte på plats. Det gjorde däremot Tomas Tekmen (KD) och Patrik Palm (M) – två relativt nya ansikten på den politiska scenen i Norrköping.

Där har ni de sex, om de nu blir valda på måndagens kommunfullmäktige, som utgör Norrköpings nya kommunalråd. Efter viss förvirring kunde vi reda ut de blivande kommunalrådens ansvarsområden, med undantag för Chistopher Jarnvall – som får en ”fri roll”.

– Jag tror vi får vänja oss vid att det kommer nya lösningar, inte de traditionella majoritet-oppositionalternativen som styrt i många år. SD är inte del av oppositionen, därmed får de en kommunalrådspost, säger Sophia Jarl.

Christopher Jarnvall såg heller inga problem i det något udda upplägget.

– Det blir ju en partikommunalrådspost där vi kan gå in och greppa olika frågor om det påkallas. Jag tycker det här är bästa vägen för oss i SD. Vi kan lyfta fram de frågor som är viktigast för oss, säger han när vi pratar med honom på telefon efter pressträffen. 

Ett 20-sidor tjockt politiskt program med titeln ”Frihet och ansvar – borgerlig samverkan för Norrköping” presenterades. Sophia Jarl drog bakgrunden till programmet.

– Det har varit fyra väldigt intensiva veckor. Vi har jobbat hårt med att ta fram ett politiskt program. Mycket av vårt fokus har varit att titta på vilka effektiviseringar vi behöver göra för att klara den situation som är. Prognosen ser dyster ut de närmsta åren, sedan ser vi en liten ljusning för 2025.

Att redogöra för hela det politiska programmet är naturligtvis omöjligt i en text. Men grundpelarna är följande:

  • Ekonomi – en långsiktigt planerad ekonomi med fokus på kärnområden.
  • Företag och entreprenörskap – vi ska bygga Norrköping tillsammans med företag. 
  • Valfrihet – människor ska kunna mer välja i välfärden och vi tar sikte på större ekonomisk självständighet. 

Den stora frågan är hur Norrköpingsborna kommer att märka av att vi fått ett nytt politiskt styre? Kanske får vi svaren genom att beta ner det i ett par lokala frågor som väckt stort engagemang. Vindkraften är redan avklarad – här kommer Borgerlig samverkan stoppa Holmens vindkraftsplaner vid Klintaberget.

Vi fortsätter med flygplatsen:

– Den ska finnas kvar. Den är viktig när vi ser på räddnings-, ambulans- och fraktflyg. Vi ser gärna samarbete med andra aktörer, men kommunen ska ha huvuddelen av aktieportföljen, säger Jarl.

Och sen kommer vägföreningarna:

– Här är vi ju politiskt sett blockerade i nämnden fram till årsskiftet. Men redan i januari är målet att riva upp det avtal som skrivits gällande själva driften av exempelvis lekplatser. Därefter får vi titta på lösningar för infrastrukturfrågorna.

Vi avslutar med biltrafiken:

– Vi vill se över den nuvarande trafikstrategin, medborgarna ska själva få välja transportmedel. Vi ska också se över parkeringsnormen, säger Jarl.

 Nya kommunalråden
• Sophia Jarl (M): Föreslås bli ny ordförande i kommunstyrelsen

• Eva-Britt Sjöberg (KD): Vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd – skol- och utbildningsfrågor

• Reidar Svedahl (L): Kommunalråd – samhällsplaneringsnämnden och tekniska nämnden.

• Patrik Palm (M): Kommunalråd – socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, och överförmyndarnämnden. 

• Tomas Tekmen (KD): Kommunalråd – byggnads- och miljöskyddsnämnden. 

• Christopher Jarnvall (SD): Kommunalråd – inget särskilt ansvarsområde. 

Textkälla/Bildlänk: Norrköpings Tidningar