Den 8 april presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson slutrapporten från Moderaternas integrationskommission med 100 konkreta förslag för en ny integrationspolitik. Målet är att invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige. Integrationspolitiken måste löpande utvärderas mot två mått: hur många är självförsörjande och hur många talar användbar svenska.

  • Minskad invandring
  • Fler ska försörja sig själv
  • Fler ska lära sig svenska

Integrationskommissionens slutrapport är uppdelad på sju kapitel med 100 förslag för en ny integrationspolitik. Förslagen tar fasta på möjligheterna i integrationen men ser också allvaret i dagens situation.

1. Integrationspolitikens mål

För att ta integration på allvar måste vi, precis som på andra viktiga områden som ekonomi och klimat, löpande mäta hur det går. Det övergripande målet är att invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige.

2. Minskad invandring

Invandring och integration hör ihop. En framgångsrik integration kräver en kraftigt minskad invandring. De senaste tio åren har över 400 000 asylrelaterade uppehållstillstånd beviljats. Vi vill införa ett volymmål så att asylmottagande inte överstiger nivåerna i våra nordiska grannländer.

3. Anpassning till det svenska samhället

De allra flesta kan och vill bidra – men Sverige måste våga ställa krav för att öppna dörrar. Vi föreslår språkkrav både för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Det ska också krävas godkänt prov i samhällsorienteringen för medborgarskap.

4. Bryt boendesegregationen

För att minska boendesegregationen föreslår vi att eget boende, EBO, för asylsökande avskaffas.

5. Från bidrag till jobb och självförsörjning

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla som kan jobba gör det. Alla som kommer till Sverige ska steg för steg ska kvalificera sig till bidrag och välfärdsförmåner genom jobb. Utgångspunkten är att ersättningen de första fem åren ska vara lägre än för de som bott här länge. Rätten till försörjningsstöd, etableringstillägg och andra kompletterande bidrag tas bort. Nyanlända ska under perioden istället få etableringsersättning från staten. Moderaterna vill även ha ett bidragstak för personer som lever på försörjningsstöd.

6. Svenska språket och nya klassresor

Staten ska ta ett större ansvar för att varje barn ska ha en rättvis chans att forma sin egen framtid. För att alla barn ska lära sig tillräckligt bra svenska innan första klass behövs språkscreening i svenska hos BCV och språkförskola för barn i utsatta områden. I skolan behövs det mer undervisningstid, framförallt i svenska. För att fånga upp barn som hamnat på efterkälken ska alla elever erbjudas läxhjälp från årskurs fyra och lovskola från årskurs sex.

7. Mönsterbrytande förslag för ökad trygghet

En ny lagstiftning som förbjuder deltagande i en kriminell organisation sak genomföras tillsammans med att straffen för gängkriminella fördubblas och dagens mängdrabatt slopas. Hemliga tvångsmedel ska tillåtas i förebyggande syfte mot gängkriminella. 

Läs hela rapporten här.

En sammanfattning av rapporten hittar du här.

Ulf Kristerssons och Elisabeth Svantesson artikel kan du läsa här.

Om integrationskommissionen

Moderaterna tillsatte integrationskommissionen på Sverigemötet 2019. Kommissionen består av en arbetsgrupp med företrädare för Moderaterna, samt en expertgrupp med forskare, samhällsdebattörer och experter. Ulf Kristersson har lett arbetet. Integrationskommissionens uppgift har varit att komma med genomgripande förslag för att vända på utvecklingen. Det ska vara konkreta och genomförbara reformer som en ny regering kan lägga fram till riksdag att fatta beslut om.

Filer
100 förslag för en ny integrationspolitik (kort sammanfattning) [PDF](PDF87.37 KB)
Utdelnings-PM: ”100 förslag för en ny integrationspolitik” [PDF](PDF68.21 KB)
100 förslag för en ny integrationspolitik (hela rapporten) [PDF](PDF1.03 MB)

Textkälla/Bildlänkning: Moderaterna.se