JOHAN FORSSELL

Moderaterna Rättspolitiska Talesman

Årsmötestalare på

BorgsModeraternas Årsmöte

Torsdag 4 mars kl 18.00  * Live eller Zoom
Vilbergshallen Vilbergen Centrum  Norrköping
Anmälan till info.bjers@telia.com  eller 011-123870

Alla mötesdeltagare får en zoom-länk att deltaga från datorn eller mobiltelefonen hemma. Lämna e-postadress vid anmälan.