Som lyssnade till riksdagsledamoten John Weinerhalls mycket intressanta utlägg om ”Läget i svensk politik
och vägen framåt”. Styrelsen omvaldes med Åke Bjerselius ordf Fredrik Bergqvist v ordf Christina Blomqvist
sekr Stefan Falkhäll kassör, övriga Gunnar Axén Patrik Fridner Said Nison Gabi Hakim Carina Melefors.

Avgående styreslen fick full ansvarsfrihet. Beslutet noteraders som enhälligt. Många bra frågor som
besvarades av John på ett mycket professionellt sätt. Efter en stor applåd för John och därefter avnjöts
gemensamt raggmunk och stekt fläsk. En lyckad kväll i samhörighetens tecken