Christina Blomqvist Borgsmoderaterna i Norrköping spjutspets i EU-valet och kör brevlådor med info bladet för (M) !