BorgsModeraternas årsmöte gästades av riksdagens ersättare John Widegren,
som här avtackas av kassören Stefan Falkhäll. Välbesökt årsmöte på
Vilbergshallen gav applåder till gediget framförande av John.