Då hälsar vi BorgsModeraterna första nya medlem 2018 välkommen
Kassören Stefan Falkhäll skriver in Håkan Wilsson i Moderaterna !