Till valrörelsen i Borgs Norrköping med regeringsplanet. Kör 300 hushåll med uppmaning
att gå och rösta i EU Valet. Lördag Åbydagen med Thuresson och söndag Superknack
med Bjers & Rundgren. Finns det flera ambitiösa medlemmar därute som vill ansluta
till Superknacket söndag.